Mijn boeken 6 t/m 10 van 2019

Sarah Chiche: Les inténébrés (2019)

Hélène Frappat: Le dernier fleuve (2019)

Herman Tjeenk Willink: Groter denken, kleiner doen. Een oproep (2018)

Bart Van Loo: De Bourgondiers. Aartsvaders van de lage landen (2019)

Clara Dupont-Monod: Le roi disait que j’étais diable (2014)