Mijn boeken 21 t/m 25 van 2016

 

Hella S. Haasse: Irundina (1984, ed. 2016)

Multatuli: Minnebrieven (1861, zevende druk 1881)

Hildebrand: Camera obscura (1839, derde vermeerderde druk 1851) [voor de tweede maal]

Stefan Hertmans: De bekeerlinge (2016)

Fik Meijer: Petrus. Leerling, leraar, mythe (2016)