Dit zijn natuurlijk gouden tijden voor de makers van politieke spotprenten, maar ik beperk me tot twee citaten.

Het eerste komt uit De rekening voor Rutte van Bas Haan: De waarheid is in de politiek geen uitgangspunt meer, maar een optie.

En het tweede uit een interview met Herman Tjeenk Willink in De Groene Amsterdammer (7 april 2021): De zeggenschap over de uitvoering van beleid is, met andere woorden, verschoven naar degenen met verstand van procesmanagement, controlemethodes en prestatiemetingen. Het normatief universum is dus dat van de kostenefficiency, niet dat van de dienstbaarheid.