Corona – 9

Als je nu de oprechte behoefte voelt om Wopke Hoekstra uit te schelden en desondanks beschaafd te blijven. zou je dan ‘frietaardappel’ kunnen zeggen? Of ‘gesubsidieerde frietaardappel’ misschien?