Corona – 10

Isabel was in mijn droom. Zij droeg Portugese gedichten voor. Ik verstond er niets van, maar het was prachtig.